Parafia rzymskokatolicka pw. Miłosierdzia Bożego w Szczecinie
Akcja Katolicka

Zgodnie z charyzmatem Akcji Katolickiej terenem jej działalności jest parafia, diecezja, Kościół lokalny. Członkowie Akcji Katolickiej we współpracy z hierarchią włączają się aktywnie w liczne dzieła ewangelizacyjne.
Akcja uaktywnia licznych świeckich w budowaniu Kościoła Chrystusowego i realizacji jego misji apostolskiej, wskutek czego mogą oni „czynić obecnym i aktywnym Kościół w takich miejscach i takich okolicznościach, gdzie jedynie przy ich pomocy stać się on może solą ziemi."

W skład Zarządu Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej wybranego w 2010 r. wchodzą następujące osoby:
Jan Monieta  Prezes
Stanisław Maruszczak  wiceprezes
Maria Gurjew   Skarbnik
Jolanta Monieta  Sekretarz
Józef Jamroziak  Członek Zarządu

Apostolstwo Pomocy Duszom Czyśćcowym

APDC jest zorganizowaną formą apostolstwa Zgormadzenia Sióstr Wspomożycielek Dusz Czyśćcowych.
Jego członkiem może zostać każdy, kto chce pomagać zmarłym cierpiącym w czyśćcu przez dostępne dla siebie środki: modlitwę, ofiarę, jałmużnę, dobre uczynki, itp.
W każdy pierwszy poniedziałek miesiąca gromadzimy się na Mszy św. wieczornej, sprawowanej w intencji zmarłych, a następnie słuchamy katechezy przygotowanej przez opiekuna grupy.

Apostołowie Miłosierdzia Bożego

Wspólnota Apostołów Miłosierdzia Bożego to grupa miedzyparafialna (należą do niej wierni z róznych parafii naszej diecezji, a spotkania formacyjne odbywają się w parafii św. Antoniego, św.św. Piotra i Pawła w Szczecinie-Podjuchach oraz Miłosierdzia Bożego w Stargardzie).
Celem jest szerzenie kultu wg poslannictwa św. siostry Faustyny Kowalskiej. Apostołowie uświetniają niedzielną liturgię, prowadzą modlitwy i adoracje, przygotowują śpiew na wtorkową nowennę, organizują pielgrzymki autokarowe i piesze (do sanktuarium w Myśliborzu).
W naszej parafii spotkania formacyjne odbywają się w pierwszy i trzeci wtorek miesiąca po Mszy św. wieczornej. Wieloletnim animatorem grupy jest pan Roman Odorski.

Caritas

Caritas to miłość, określony rodzaj miłości - miłość bratnia, podnosząca, wspierająca, akceptująca.
Do takiej miłości - pomocy względem wszystkich potrzebujących, ubogich i słabych - bez oglądania się na rasę, wyznanie, narodowość czy stopień winy - wzywa i uzdalnia nas Chrystus.

Diakonia Muzyczna Jezusa Miłosiernego

Diakonia Muzyczna Jezusa Miłosiernego (DMJM)

Witajcie!

Jesteśmy zespołem śpiewającym podczas mszy świętej ku czci Jezusa Miłosiernego we wtorek o godz. 18.00. Zaczęliśmy 3 lata temu i mamy nadzieję jeszcze długo i coraz gorliwiej pełnić tę posługę.

Uczestniczymy również w ważnych wydarzeniach w życiu Kościoła i naszej parafii takich jak Triduum Sacrum, Zesłanie Ducha Świętego.

Zapraszamy wszystkich, którzy pragną z nami śpiewać, grać (szukamy muzyków) modlić się, służyć przy ustawianiu sprzętu nagłaśniającego. Spotykamy się we wtorek o 17.30 w salce na plebanii.

Ta posługa daje nam dużo radości i sił w naszych codziennych trudach i obowiązkach.

Przyjdź i przekonaj się sam!

 

Dziecięce Kółko Różańcowe

Dziecięce Kółko Różańcowe wywodzi się z dzieła Madzi Buczek - założycielki Podwórkowych Kół Różańcowych.
Dzieci codziennie modlą się rozważając jedną tajemnicę różańca w podanych intencjach. Spotykają się w pierwsze środy miesiąca o godz. 17.00 w salce  na plebanii.
Obecnie są to uczniowie z klas IV i V, przygotowujący się do przyjęcia legitymacji. Grupą opiekuje się s. Dorota.

Fotowoltaika w naszej parafii

 

 

 

 

 

Najnowsze u góry...

 

TVP3 Szczecin o naszych panelach fotowoltaicznych

 

Nowe postępowanie 2017

INFORMACJA O WYKONAWCY ZAMÓWENIA

Zapytanie ofertowe 14.06.2017

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 14.06.2017

Formularz ofertowy 14.06.2017

Wymagania techniczne-technologiczne inwestycji 14.06.2017

 

Informacja o wyłonieniu wykonawcy postepowania... (9.02.2017)

Protokół postępowania wyboru wykonawcy (9.02.2017)

Wymagania techniczne-technologiczne inwestycji  (16.01.2017)

Zapytanie ofertowe 2 (16.01.2017)

Formularz ofertowy (16.01.2017)

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (16.01.2017)

 

 

Nierozstrzygnięcie postępowania  (10.01.2017)

 

 

 

Na stronie:

bazakonkurencyjnosci

został umieszczony dokument pn: "Wymagania techniczne instalacji PV" w ramach projektu : „Budowa instalacji fotowoltaicznej drogą dywersyfikacji źródeł energii Parafii pw.  Miłosierdzia Bożego w Szczecinie”.

Miłosierni wobec Najmniejszych

Wspólnota w obronie życia dzieci nienarodzonych "Miłosierni wobec Najmniejszych" istnieje w naszej parafii od 17 XII 1996r. Modląc się codziennie od poniedziałku do piątku w godzinie miłosierdzia (od 15 do 16) w kaplicy sanktuarium, rozkrzewia duchową adopcję dziecka poczętego.

Obecnie grupa liczy 11 osób. Liderem grupy jest pani Alicja Nowak. Wszystkich chętnych zapraszamy na codzienną modlitwę oraz spotkania formacyjne w każdy pierwszy czwartek miesiąca po mszy wieczornej!

Ministranci

Ministranci i lektorzy służący przy ołtarzu, są niezbędną pomocą dla kapłana w posłudze ofiary Mszy św.
Wypełniają czynności ministanta i lektora pobożnie i radośnie na chwałę Bożą i dla dobra wspólnoty parafialnej.

Zbiórki prowadzi Ks. Kryspin Gasiulewicz

Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci

PDMD  to organizacja  skupiająca dzieci, które w różnorodny sposób troszczą się rozwój misji w świecie.
Nasze Ognisko misyjne "Pomocna Dłoń" zostało założone we wrześniu 2006 roku przez siostrę Mirosłąwę.
Na dziś grupa liczy 11 osób, ale mocno wierzymy, że będzie nas więcej. Wszyscy uczymy się w Szkole Podstawowej nr 35 im. Jana Pawła II.

Różaniec rodziców za dzieci

Różaniec rodziców  za dzieci

Inicjatywa modlitwy za dzieci zrodziła się podczas rozmów w gronie przyjaciół, którzy są rodzicami zatroskanymi o teraźniejszość i przyszłość swoich pociech nie tylko w obszarze materialnym, intelektualnym ale przede wszystkim duchowym. Wiemy, że nasze dzieci będą szczęśliwe, a ich życie piękne, gdy będą blisko Tego, który nas stworzył pięknymi i wspaniałymi, czyli blisko Boga.

Modlimy się od sierpnia 2014 przez wstawiennictwo Maryi, Matki naszego Pana i Zbawiciela, aby nasze dzieci nie pobłądziły w życiu, aby miały siłę przejść przez okres dorastania i wkraczania w dojrzałe życie z Bożą łaską.

Jest nas 20 osób, czyli 4 róże różańcowe. Nie wszyscy są z naszej parafii. Kontaktujemy się ze sobą drogą internetową lub telefonicznie. Odmawiamy codziennie jeden dziesiątek różańca danej części przez cały miesiąc, a potem przechodzimy do kolejnej tajemnicy.

Ważne jest też to, że ta modlitwa służy również nam, rodzicom: mobilizuje do pracy nad sobą, by być dobrym świadkiem Jezusa i Jego Ewangelii w codziennym życiu i kontaktach z bliskimi, umacnia nas w chwilach doświadczeń, daje poczucie jedności i Bożej Mocy. Naszą koordynatorką jest Magda a duchowym opiekunem ks. Maciej.

Zachęcamy wszystkich do podobnych inicjatyw i tworzenia kolejnych róż.

Iwona :)

 

Ruch Rodzin Nazaretańskich

Spotkania odbywają się w salce na plebani (świetlica)

 

- małżeństwa (z dziećmi lub bez): poniedziałki g. 19:00

- młodzież: piątki g. 19:00

 

Więcej inforamcji o RRN na:

Strona diecezjalna RRN

Strona ogólnopolska

 

 

 

Schola dziecięca

"Kto śpiewa, ten modli się podwójnie". Schola śpiewem modli się podczas Eucharystii, podtrzymując śpiew wiernych.
Grupa tworzy się na nowo i chętnie przyjmie dzieci śpiewające, a może i grające na instrumentach...
Dzieci śpiewają podczas Mszy św. o godz. 12.30. Próby odbywają się  w soboty o godz. 15.00 pod batutą p. Darka - naszego organisty oraz Justyny i Julii, z pomocą s. Doroty i naszych niezawodnych Tatusiów zatroskanych także o sprzęt nagłaśniający.

Świetlica środowiskowa CARITAS

"Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka" – Jan Paweł II. Do naszej świetlicy chodzą wszystkie chętne, potrzebujące pomocy i opieki dzieci. Możesz przyjść tu popołudniu od poniedziałku do piątku (13.30 - 18.00) odrobić lekcje, zjeść posiłek, grać i bawić się z rówieśnikami – ZAPRASZAMY! W świetlicy zaopiekują się Wami pani Grażyna i pani Elwira – z nami żadne dziecko nie będzie się nudzić!

Na świetlicę zapraszamy także dzieci od 3 do 5 lat. W godz. od 8.00 – 13.00 działa także grupa przedszkolna. Czekają na Was pani Agnieszka i Katarzyna.

Wiara i światło

"Wiara i Światło" jest ruchem wspólnotowym. W centrum tych wspólnot znajdują się osoby w różnym wieku i w różnym stopniu dotknięci upośledzeniem umysłowym. Są oni otoczeni przez swoje rodziny i przyjaciół, głównie młodych.
"Wiara i Światło" daje osobom z upośledzeniem umysłowym możliwość poznania i wykorzystania swoich darów oraz odkrycia radości, jaką niesie przyjaźń. Rodzicom daje wsparcie w ich doświadczeniu i pomaga im lepiej dostrzec wewnętrzne piękno ich dziecka.
Wielu z nich z kolei staje się źródłem siły i punktem oparcia dla innych rodzin rozbitych wewnętrznie na skutek cierpienia oraz codziennych trudności. W naszej parafii wspólnota gromadzi się regularnie w każdy trzeci poniedziałek miesiąca w salce parafialnej o godz.17.00. Opiekunem grupy jest pan Arek.

Zespół Muzyczny Kamerton

Kamerton

Witajcie!

Śpiewamy na chwałę Bogu i ku pokrzepieniu serc naszych współbraci w wierze już od kilku lat. Wiele z osób śpiewających zaczynało jeszcze w scholce dziecięcej, a teraz sami prowadzą młodszych śpiewaków. Czytamy również podczas liturgii komentarze i modlitwę wiernych.

Spotykamy się na próbie w niedzielę o 17.30 w salce w domu parafialnym i śpiewamy potem podczas mszy św. o godz. 19.00.

Służymy śpiewem i modlitwą podczas ważnych uroczystości w życiu Kościoła i parafii np. podczas bierzmowania, w wigilię Zesłania Ducha Świętego czy podczas Triduum Sacrum razem z przyjaciółmi Kamertonu. Po mszy zwykle jeszcze rozmawiamy w gronie kapłanów Macieja i Sławka oraz siostry Dorotki , czasem przy ciastku i herbatce.

Zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby się włączyć w to dzieło czy to poprzez śpiew,  grę na instrumencie czy też zaangażowanie w czytanie komentarzy, pomoc przy sprzęcie nagłaśniającym (sporo tego) czy wyświetlaniu slajdów.

Czekamy na Ciebie! Nie wahaj się!

Iwona

 

Żywy Różaniec

"Modlitwa różańcowa jest modlitwą człowieka za człowieka, jest modlitwą ludzkiej solidarności, modlitwą wspólną odkupionych, która odbija w sobie ducha i intencje pierwszej z odkupionych - Maryi, matki i obrazu Kościoła; jest modlitwą za wszystkich ludzi świata i historii, żywych i umarłych, powołanych do tworzenia wraz z nami Ciała Chrystusa i do stania się wraz z Nim współdziedzicami Chwały Ojca." Grupa spotyka się w każdą pierwszą niedzielę miesiąca na zmianie tajemnic, a opiekuje się nią ks. Bronisław.