Parafia rzymskokatolicka pw. Miłosierdzia Bożego w Szczecinie
Rozwiązywanie węzłów

 

Pomódlmy się w Noc Betlejemską, 

w Noc Szczęśliwego Rozwiązania, 

by wszystko się nam rozplątało, 

węzły, konflikty, powikłania... 

(ks. Jan Twardowski Pomódlmy się w Noc Betlejemską) 

 

Wśród ciszy Betlejemskiej Nocy 

Gdy z Nieba anielski głos się rozlega 

Godzinę Narodzenia wybija zegar 

Wzywamy Matki Bożego Syna pomocy. 

 

Matko Boża Rozwiązująca Węzły 

Matko z wesela w Kanie, Matko Święta 

Pomóż nam rozwiązać zniewolenia więzy 

Przeciąć krępujące nas niewoli pęta 

Byśmy w bagnie grzechu nie ugrzęźli. 

 

Byśmy byli sługami Twego Boskiego Syna 

Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie 

By w naszej Kanie nie zabrakło dobrego wina 

Byśmy widzieli znaki, jak Jego uczniowie. 

 

By człowiek – korona wszystkich stworzeń 

Stworzony na obraz, na podobieństwo Boże 

Mimo złych skłonności, mimo grzechu piętna 

Cieszył się szczęściem, nie tylko od święta. 

 

1. por. J 2,1-11  2. Rdz 1,26-27  3. Rdz 3 

 

Kazimierz Domozych